Ekologiczne kremy orzechowe, kostki, ketchupy i inne

Tworzone z sercem
Idea założycieli Rapunzel Jennifer Vermeulen i Josepha Wilhelma to wytwarzanie certyfikowanych produktów wegetariańskich. Produkcja zdrowej, holistycznej żywności to coś więcej niż kontrolowana uprawa organiczna. To także rolnicy stojący na początku łańcucha produkcji, pracownicy nasi dostawcy aż do zespołu Rapunzel, odpowiedzialnego za produkcję, pakowanie, magazynowanie i dystrybucję naszych produktów spożywczych. Podstawę naszego szacunku stanowią uczciwe ceny płacone przez Rapunzel. Częste wizyty u naszych rolników i wszystkich dostawców, dostarczają nam wiedzy o warunkach lokalnych i pozwalają na nawiązanie kontaktów społecznych.

Zakład produkcyjny wyposażony jest w najnowocześniejszą technologię. Wyspecjalizowani i dobrze wyszkoleni specjaliści starannie przetwarzają tutaj surowce w dobrze znane produkty Rapunzel.

Co oznacza jakość Rapunzel?
Odpowiedzialność społeczna
- surowce i żywność nabywane są uczciwie w ramach projektu RĘKA W RĘKĘ.
- poprawa warunków pracy i warunków życia rolników i partnerów handlowych, szczególnie w krajach rozwijających się,
- długoterminowe i rzetelne relacje handlowe.

Program HAND IN HAND - od lat wspierany przez firmę RAPUNZEL.
Na opakowaniu każdego produktu marki RAPUNZEL można znaleźć charakterystyczne logo (uścisk dłoni) Program ten jest ściśle powiązany z tzw. funduszem HAND IN HAND, który powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa Rapunzel Naturkost i Niemieckiej Pomocy Środowiskowej (DUH). Fundusz rozwinął się z programu Fair-trade Rapunzel HAND IN HAND i od 20 lat pomaga w wyrównaniu szans poprzez wsparcie finansowe w wielu krajach na całym świecie. Dzięki niemu RAPUNZEL i DUH od ponad 20 lat dofinansowują projekty w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Azji. Niedawno zatwierdzone projekty inicjatywy HAND IN HAND koncentrują się głównie na kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi, ekologicznym rolnictwem, pszczelarstwem i energią słoneczną. Wśród finansowanych projektów można znaleźć również działania edukacyjne dla grup zmarginalizowanych, tworzenie systemów mikrokredytów i promowanie różnorodności biologicznej.

Ochrona zasobów
- produkcja i transport z najniższym zużyciem energii, ograniczanie ilości opakowań.

Certyfikowane rolnictwo ekologiczne
- 100% ekologii,
- wysokie standardy Rapunzel, które zazwyczaj wychodzą ponad normy UE dotyczące rolnictwa bio,
- analizy pozostałości takich, substancji jak, pestycydy, rozpuszczalniki, metale ciężkie i inne substancje szkodliwe,
- intensywny kontakt i konsultacje z rolnikami i dostawcami
- własne projekty rolnicze - np. Turcja i Sri Lanka zapewniają najlepszą jakość i trwałość produktów
System działa na platformie SolEx B2B